Zlyhanie srdca, fibróza, imunita a iné

Nové indikácie MCP

Ako už bolo spomenuté, poznanie vlastností MCP sa výrazne prehĺbilo vďaka viacerým kľúčovým štúdiám potvrdzujúcim úlohu Galektínu – 3 v progresii chronických ochorení vzťahujúcim sa k zápalu, fibróze, vrátane chorôb srdca. Fibróza je zodpovedná za množstvo chronických a smrteľných chorobných stavov najmä kvôli nekontrolovateľnému zápalu a následného nadmerného jazvenia sa v orgánoch.

Chronické choroby

ARTRITÍDA

Zistenie, že Galektín-3 je prítomný v zapálených kĺboch u pacientov trpiacich reumatoidnou artritídou výrazne poukazuje na fakt, že tento proteín je spojený s vývojom a rozvojom tejto degeneratívnej choroby. Ďalší výskum dokazuje, že Galektín – 3 hrá veľkú úlohu vo vývoji a rozvoji reumatoidnej artritídy a  táto choroba je sprevádzaná škodlivými odozvami imunitného systému ovplyvneného aj Galektínom-3.

CUKROVKA

Odolnosť organizmu na vznik cukrovky je tiež spájaná so zníženou hodnotou Galektínu-3. Bolo preukázané, že myši so zníženou hladinou Galektínu – 3 preukázali odolnosť na vznik cukrovky vo všetkých štádiách jej vývinu v porovnaní s myšami, ktoré mali normálnu hladinu Galektínu-3. Nadväzujúci výskum preukázal, že zníženie hladiny Galektínu-3 spomaľuje – rozpad vnutornej cievnej steny, ktorá sa bežne vyskytuje u cukrovky.

FIBRÓZA PEČENE

Zápal pečene a fibróza pečene bola taktiež spojená s vysokou hladinou Galektínu-3.

KARDIOVASKULÁRNE OCHORENIA

Použitie MCP na zníženie hladiny Galektínu-3 predstavuje dôležitý liečebný nástroj pre srdcovo-cievne choroby, najmä redukciu srdcového zápalu a fibrózy. Zníženie hladiny Galektínu-3 v srdcovom tkanive u myší vyústilo do zníženia zápalu a fibrózy kardiovaskulárneho systému. Ďalšie štúdie naznačujú, že zníženie hladiny galektínu-3 po srdcovej príhode môže redukovať alebo potlačiť srdcovú fibrózu a ochorenie srdca.

FDA ODSÚHLASENÉ KRVNÉ TESTY

Jeden z najdôležitejších posledných výskumov o Galektíne-3 preukázal spojitosť medzi vysokou hladinu Galektínu-3 a chronickým zlyhaním srdca. Galektín-3 sa označuje ako biomarker zápalu a fibrózy u pacientov s progresívnou chorobou srdca. V roku 2010, FDA ( Food and drug agency) schválila Galektín – 3 test krvného séra, ktorý je teraz dostupný a hradený väčšinou zdravotných poisťovní v USA. Tieto nenákladné a dostupné nástroje pomáhajú identifikovať kardiovaskulárne riziká a prognózu chorôb a taktiež môžu byť použité na zistenie rizík metastáz a progresie rakoviny.