Vedecký základ

V neustálom hľadaní prírodných a bezpečných látok užitočných v liečbe rakoviny, modifikovaný citrus pektín (MCP) sa javí ako jeden z najsľubnejších. Prvý výskum ohľadom modifikovaného citrus pektínu bol publikovaný v roku 1992 Dr. Avrahamom Razom, výskumným pracovníkom na Univerzite vo Wayne. Keďže poznal výhody bežného pektínu, Dr. Raz bol schopný úspešne preukázať, že menšie pektínové molekuly dokážu poskytnúť výhody v boji proti rakovine aj v iných orgánoch ako v čreve.

Pochopením zásadného významu týchto zistení niekoľko lekárov a výskumníkov vyvinulo a štandardizovalo modifikovaný citrus pektín (MCP) – čo je prírodný pektínový prášok, ktorý je molekulárne oveľa menší ako bežný pektín. Pri menšej veľkosti molekuly MCP sú ľahko vstrebané do krvného obehu a môžu sa distribuovať po celom tele. Prostredníctvom tejto novej a bezpečnej zmeny (modifikácie) pektínu sa objavila zapláva predtým neznámych spôsobov využitia, ktoré ohlasujú novú kapitolu v oblasti výskumu rakoviny.

Rozoberať molekulárne zloženie akejkoľvek látky je veľmi rozsiahla téma, avšak vzhľadom k tomu, že pre MCP je to veľmi dôležité, tak preberieme rozdiely medzi bežným pektínom a modifikovaným citrus pektínom (MCP). Preberieme kľúčový rozdiel a prečo je dôležité užívať modifikovaný citrus pektín.

Molekulová hmotnosť a esterifikácia

Veľkosť molekúl pektínu určuje ich možnosť prejsť cez črevnú stenu a ich následne pôsobenie v iných častiach tela, nielen v čreve. Veľkosť molekúl je vyjadrená v molekulovej hmotnosti alebo v kilodaltonoch (kDA). Veľkosť bežných molekúl pektínu je medzi 50 až 300 kilodaltonov (kDA) a sú príliš veľké, aby sa cez črevnú stenu dostali do krvného obehu, a tak ponúkli všetok zdravotný úžitok telu.

Vytvorenie modifikovaného citrus pektínu (MCP) si vyžaduje správnu úpravu – enzymatickou metódou a pH procesom, ktorá dáva vznik priemernej molekulovej hmotnosti medzi 3 až 15 kDa. Toto je najviac vedecky dokázaná a biologická aktívna hmotnosť a jediný rozmer MCP, ktorý preukazuje účinnosť v klinických štúdiách.

Spolu so správnou molekulovou hmotnosťou ďalším kľúčovým faktorom na zváženie je stupeň esterifikácie pektínu – tu platí pravidlo, čím menší, tým lepší. Obyčajný pektín má stupeň esterifikácie okolo 70%.

Najúčinnejšie prípravky MCP majú stupeň esterifikácie menej než 10%. Pectasol túto podmienku napĺňa. Ak je stupeň esterifikácie príliš vysoký, potom sa pektínové reťazce prepájajú navzájom namiesto toho, aby blokovali škodlivé účinky galektínu-3.

Ak hľadáme najúčinnejšie MCP, potom molekulová hmotnosť musí byť medzi 3 až 15 kDA a esterifikácia by mala byť nižšia ako 10 percent.