Upozornenie

Obsah stránky www.pectasol.sk má výlučne informatívny charakter a v žiadnom prípade nenahrádza odborné vyšetrenie, liečebný postup, terapiu alebo inú formu liečby alebo starostlivosť odborného lekára. Aj keď prevádzkovateľ stránky www.pectasol.sk má snahu uvádzať informácie k produktom v čo najaktuálnejšej forme, negarantuje ich úplnosť a správnosť.

Za prípadné chyby v akejkoľvek informácií obsiahnutej na stránke www.pectasol.sk v ktorejkoľvek zložke (úrovni), ktorá by mohla viesť k ujme na zdraví, smrti a pod. nenesie prevádzkovateľ právnu zodpovednosť.

Aktuálne informácie o produkte poskytne predajca kupujúcemu najneskôr v deň dodania produktu podľa platnej legislatívy zásielkového predaja.

Výhradným distribútorom pre Slovenskú a Českú republiku produktu PectaSol-C® MCP je spoločnosť Terssonias, spol. s r.o. Viac informácií na www.terssonias.sk

Produkt je zaregistrovaný v SR:

PestaSol-C®- súhlas Úradu Verejného Zdravotníctva SR s umiestňovaním výživového doplnku OHVBPKV/1997/2014/Jo.