Modifikovaný Citrus Pectín – MCP

Vybrané aktuálne klinické štúdie:

Prostata

Ovariálny karcinóm

Chronická myeoloidná leukémia

Melanóm

Detoxikácia ťažkých kovov

Galectin 3