Rakovina prsníka

Keďže počet prípadov ochorení rakoviny prsníka má v dnešnej dobe narastajúci trend je zároveň potrebné a nevyhnutné hľadať nové prirodzené postupy liečby. Výhodou je, že tak ako u rakoviny prostaty u mužov má modifikovaný citrusový pektín priaznivé účinky aj pre ženy.

V roku 2002 bola v Journal of National Cancer Institute publikovaná štúdia , ktorá sledovala účinky modifikovaného citrusového pektínu na nádor prsníka pri použití rozdielneho množstva dávok. Výsledky ukázali, že liečba MCP zameraná na blokáciu Galektínu-3 zabránila rastu nádoru, angiogenéze a metastázam u myší (pri aplikovaní vyššej dávky boli výsledky ešte lepšie). Ďalší výskum na živých organizmoch potvrdil tieto výsledky a zároveň ukázal vplyv na zníženie angiogenézy (tvorba nových krvných riečišť, ktoré vyživujú nádor)ako aj zníženie schopnosti vzájomnej priľnavosti rakovinových buniek.

Okrem toho že MCP zohráva dôležitú úlohu v prevencii a liečbe rakoviny prsníka a prostaty, ďalšie štúdie s MCP naznačujú, že táto všestranná látka zohráva kľúčovú úlohu taktiež v ochrane pred rakovinou kože. Ďalšia štúdia (publikovaná v Journal of National Cancer Institute ukázala, že zatiaľ čo bežný pektín nepreukázal žiadne pozitívne účinky na bunkách melanómu, podávanie MCP výrazne znížilo metastázy nádoru a to viac ako 90 %. Tieto prevratné výsledky boli potvrdené o dva roky neskôr v následnej štúdii, ktorá ukázala podobný ústup v progresii melanómu. Autori štúdie pripísali tieto neuveriteľné výsledky MCP a jeho schopností viazať sa na Galektín 3.