Rakovina prostaty

Veľa mužov prosperuje z užívania MCP pred, počas a po diagnostike rakoviny prostaty. Ako budeme v tejto časti hovoriť, existuje veľké množstvo výskumných a vedeckých prác na tému kladného vplyvu MCP na rakovinu prostaty.

Významné vedecké objavy

Doktor Kenneth J. Pienta v roku 1995 prvý začal študovať účinok MCP na metastázy rakoviny prostaty. Výsledky boli vynikajúce – zaznamenalo sa až 56% zníženie pľúcnych metastáz. Táto dôležitá štúdia bola publikovaná v prestížnom Žurnále národného inštitútu rakoviny ( Journal of National Cancer Institute). Doktor Pienta vydláždil cestu budúcemu výskumu MCP. Následne doktor Isaac Eliaz spolu s Dr. Stephenom Strumom urobili prvú štúdiu na ľuďoch v rokoch 1995 a 1996. Táto štúdia bola prezentovaná na Medzinárodnej konferencii výživy a prevencie rakoviny vo Fínsku v roku 1999.

V tejto štúdii 7 pacientov s lokálnou rekurentnou (opakujúcou sa) rakovinou prostaty po lokálnej liečbe dostávalo 15 gramov MCP rozdelených do 3 denných dávok počas 12 mesiacov (15 gramov denne je doporučená dávka pre pacientov s rakovinou). Počas štúdie sa sledoval tzv. čas do dosiahnutia dvojnásobného zvýšenia hladiny PSA antigénu (PSADT) v 3, 6 a 12 mesačnom intervale. Rýchlosť zvýšenia hladiny PSA antigénu po lokálnej terapii súvisí s rýchlosťou rastu nádoru- čím je ten čas dlhší, tým pomalšie nádor rastie. Cieľom je čo najviac spomaliť čas nárastu hladiny PSA.

Dosiahnuté výsledky boli veľmi sľubné: štyrom zo siedmich pacientov sa predĺžil čas PSADT až o 30%. U ďalšieho pacienta bol čiastočný účinok, ďalší mal následne stabilizované ochorenie a u posledného pacienta nebol účinok.
Ďalšia analýza, ktorá používala bunky rakoviny prostaty, bola tiež prezentovaná vo Fínsku a dokázala, že MCP ovplyvňuje rast rakovinových buniek a metastázy, čo vyúsťuje do bunkovej smrti až v 80,7% v porovnaní s kontrolnou skupinou buniek, kde to bolo len 3,8%.

Ďalšie výskumy a ich výsledky

Obe tieto štúdie boli zárukou na začatie dlhšej a viac kontrolovanej štúdie fázy II., ktorá bola ukončená v decembri 2003.V tejto štúdii 10 pacientov s návratom rakoviny prostaty určeným biochemickými meraniami a po lokálnej liečbe dostávalo 15 gramov MCP rozdelených do 3 denných dávok každý deň počas jedného roka. U 70% účastníkov štúdie bolo podávanie MCP účinné s významným spomalením času dodosiahnutia dvojnásobnej hladiny PSA. V skutočnosti 6 pacientov zo siedmich malo spomalenie času o viac ako 50%! Toto spomalenie času určuje dĺžku prežívania pacienta, čím je spomalenie väčšie, tým je šanca na dlhšie prežitie väčšia.

Štúdia na Kolumbijskej univerzite

V roku 2010 výskum z Kolumbijskej univerzity bol publikovaný v Journal Integrative Cancer Therapies . Ten nám dal ďalšie odpovede ako MCP dosahuje takéto významné protirakovinové účinky. Laboratórne výsledky ukazujú, že MCP vie zastaviť rast rakovinových buniek v prostate a podporuje ich smrť (programovaná bunková smrť), a to buniek androgén závislých aj androgén nezávislých. Taktiež bolo dokázané, že zastavuje rozmnožovanie rakovinových buniek tým, že znižuje ich vzájomnú bunkovú komunikáciu, ktorú zvyčajne používajú na to,aby sa rozšírili do celého tela.

Schopnosť podporovať bunkovú smrť u androgén nezávislých buniek rakoviny prostaty je špeciálne dôležitá, pretože tieto spôsobujú viac agresívnu formu rakoviny prostaty, ktorá sa môže stať rezistentná (odolná) voči liečbe, tvorí metastázy a vedie k predčasnej smrti pacienta. Každé spomalenie zhoršenia tohto druhu rakoviny vedie ku predĺženiu pacientovho života.

V závere musíme povedať, že aj s takýmito vynikajúcimi výsledkami MCP nie je určený na sólo liečbu rakoviny prostaty. Ale je výhodný pre každého muža v štádiu odloženej liečby a aktívneho pozorovania ako aj ako prídavok ku každej štandardnej protirakovinovej liečbe. A to nielen kvôli týmto výborným doterajším výsledkom s MCP ale aj preto, že výskum s touto nádejnou substanciou pokračuje.