Spoločnosť Terssonias, spol. s r.o. ako prevádzkovateľ internetovej stránky www.pectasol.sk týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Aktívnym potvrdením „Súhlasu so spracovaním osobných údajov“ pred odoslaním potvrdenia e-mailovej adresy, klient súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa; tento súhlas platí až do doby vyjadrenia písomného nesúhlasu klienta s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na email admin@terssonias.sk. Osobné údaje prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe.