MCP pred operáciou a biopsiou

Chirurgický zákrok alebo diagnostika pomocou biopsie je niekedy nevyhnutná voľba. V tom prípade slúži MCP ako nevyhnutný spojenec, ktorý môže pomôcť zabrániť zhoršeniu stavu pacienta po takýchto zákrokoch. Pokým chirurgické zákroky a biopsie sú dôležité, neobídu sa bez rizík. Tieto zákroky môžu spôsobiť zápal a poškodenie okolitého tkaniva a cirkulácie krvi, zvyšujú tak možnosť ďalšieho rastu a šírenia nádoru. Narušenie v oblasti nádoru a okolitého tkaniva môže zvýšiť možnosť zápalu a môže taktiež prispieť k tvorbe rôznych rastových faktorov ako VEGF(Vascular endothelial growth factor) a EGF(epidermal growth factor), oba významné spúšťače rakovinového bujnenia. Chirurgické zákroky a biopsie môžu taktiež zvýšiť agresívne správanie sa rakovinových buniek, ich úniku a migrovaniu z oblasti primárneho nádoru smerom k zdravému tkanivu a tak zvýšiť riziko metastáz.

To je dôvod prečo MCP hrá významnú úlohu v ochrane proti šíreniu rakoviny, jej invazívnosti a metastázam po chirurgickom zákroku a biopsii. Užívaním 5 gramov 3 krát denne počas dvoch týždňov pred chirurgickým zákrokom a 2 až 4 týždne po zákroku môžu pacienti znížiť riziko zápalu a neštandardného jazvenia, a to vďaka schopnosti MCP viazať a blokovať Galektín-3. U niektorých pacientov sa zvyšuje dávka 24 hodín pred absolvovaním chirurgického zákroku na 20-25 gramov. Podávaním účinnej dávky MCP pred a po pomôže ochrániť pacienta pred agresívnym správaním sa rakovinových buniek a potenciálnemu šíreniu nádoru formou metastáz po absolvovaní zákroku.