Liečba rezistentnej rakoviny

V roku 2008, nemecká štúdia sledovala skupinu 49 pacientov s rôznymi typmi nádorových ochorení: rakoviny hrubého čreva, prsníka, pľúc, pankreasu, vaječníkov, hrdla a iných. Títo pacienti mali rozvinuté štádium rakoviny, u väčšiny s prítomnosťou metastáz. Neúspešne podstúpili chirurgické zákroky, radiáciu a chemoterapiu.

Týmto pacientom bolo 3 krát denne podávaných 5 gramov modifikovaného citrusového pektínu, čo zlepšilo ich kvalitu života a u väčšiny zredukovalo bolesť (53% sledovaných pacientov). Dokonca u jedného pacienta s rozvinutým štádiom rakoviny prostaty bol zaznamenaný 50% ústup hladiny PSA (prostatický špecifický antigén) počas doby 16 týždňov s významnou mierou ústupu klinických príznakov a bolesti. Tieto poznatky prinášajú neuveriteľnú nádej pre všetkých, u ktorých zlyhala bežne dostupná liečba.

MCP nie je náhradou štandardnej onkologickej liečby, ale je v neposlednom rade integrálnou súčasťou komplexného programu liečby pre pacientov trpiacich nádorovými ochoreniami. Predstavuje novú nádej na život pre každého s touto chorobou ako aj pre pacientov s nádormi odolnými voči liečbe.