Kombinovaná liečba

Integračná medicína tvrdí, že v boji s rakovinou je najlepšie pristupovať k problému z viacerých strán aplikovaním terapií a liečebných postupov, ktoré pôsobia na ochorenie súbežne a vo vzájomnom súlade.

Tieto súbežné a zosúladené postupy predstavujú rôzne liečebné postupy, ktoré pôsobia vo vzájomnom súlade a tak znásobujú svoje účinky v celkovom kontexte liečby. Jednoduchá metafora na objasnenie súbežných postupov by bola:1+1 sa rovná nie len 2 ale 3,4 a dokonca 100, v závislosti od kombinácie liečebných postupov, ktoré sa aplikujú súbežne. Táto strategická kombinácia rôznorodých liečebných postupov je jedným z kľúčov k úspešnej integračnej liečbe.

Klinické pozorovania poukazujú na fakt, že MCP má schopnosť zvýšiť účinky chemoterapie a taktiež vie pomôcť telu vysporiadať sa s niektorými jej nežiaducimi vedľajšími účinkami, ktoré zväčša zhoršujú celkový stav pacienta. Použitím modifikovaného citrusového pektínu v kombinácii s tradičnou chemoterapiou má pacient možnosť využiť výhody súbežnej liečby nádorového ochorenia. Tento súlad liečebných postupov môže pacientovi umožniť nižšie dávky chemoterapie, menej vedľajších nežiaducich účinkov a celkovo lepší klinický výsledok.