Rakovina prostaty

…existuje veľké množstvo výskumných a vedeckých prác na tému kladného vplyvu MCP na rakovinu prostaty.

Prečítať viac

Rakovina prsníka

Výhodou je, že tak ako u rakoviny prostaty u mužov má modifikovaný citrus pektín priaznivé účinky aj pre ženy.

Prečítať viac

Liečba rezistentnej rakoviny

V roku 2008, nemecká štúdia sledovala skupinu 49 pacientov s rôznymi typmi nádorových ochorení.

Prečítať viac

Kombinovaná liečba

Klinické pozorovania poukazujú na fakt, že MCP má schopnosť zvýšiť účinky chemoterapie.

Prečítať viac

MCP pred operáciou a biopsiou

V tom prípade slúži MCP ako nevyhnutný spojenec, ktorý môže pomôcť zabrániť zhoršeniu stavu pacienta po takýchto zákrokoch.

Prečítať viac

Ťažké kovy a radiácia

Zlepšenie zdravotného stavu pomocou bezpečnej detoxikácie ťažkých kovov a rádioaktívnych izotopov.

Prečítať viac

Zlyhanie srdca, fibróza, imunita a iné

…poznanie vlastností MCP sa výrazne prehĺbilo vďaka viacerým kľúčovým štúdiám potvrdzujúcim úlohu Galektínu – 3.

Prečítať viac

Biomarker metastatickej rakoviny

…zvýšená hladina voľne sa pohybujúceho Galektínu-3 u pacientov s rakovinou výrazne prispieva k metastatickému rastu ich nádorového ochorenia.

Prečítať viac