Čo je galektín 3 a prečo je dôležitý?

Rozhodujúce je znižovanie zvýšených hladín galektínu 3  Za normálnych okolností sa galektín 3 nachádza v našom organizme v malých množstvách. Vedecké výskumy však ukázali, že  vyššie ako priemerné hladiny tejto molekuly, môžu naznačovať prítomnosť celého radu zdravotných stavov, ktoré môžu byť dôvodom na znepokojenie. Z tohto dôvodu je pri udržiavaní dobrého zdravia a predlžovaní života kriticky dôležité obmedzovanie škodlivých […]

Nová štúdia preukazuje ochranný účinok prírodného preparátu na srdcové ochorenie

Modifikovaný citrusový pektín chráni pred tvrdnutím a hrubnutím ciev. Podľa organizácie na kontrolu chorôb  Centers for Disease Controlzabijev Spojených štátoch tento rok kardiovaskulárne ochorenie  takmer 2,5 milióna ľudí. Zápal, ukladanie kolagénu a tvorba jaziev na tkanive môžu časom spôsobiť tvrdnutie krvných ciev, proces nazývaný ako vaskulárna fibróza. Vedci odhalili, že v tomto procese zohráva úlohu hormón aldosterón (Aldo), […]

Klinická štúdia na testovanie modifikovaného citrusového pektínu 
pri karcinóme prostaty: aktuálne prebiehajúci nábor pacientov do skúšania fázy III

V súčasnosti prebieha nábor účastníkov do klinického skúšania fázy III, ktorého cieľom je skúmať účinky modifikovaného citrusového pektínu (MCP) PectaSol-C® na kontrolu hladín prostatického špecifického enzýmu (PSA) u pacientov s karcinómom prostaty. Táto štúdia realizovaná v Meir Medical Center v Kfar-Saba v Izraeli bude hodnotiť účinnosť MCP u pacientov, u ktorých sa nepretržite zvyšujú hladiny PSA pri biochemickom […]

Americká chemická spoločnosť dáva do pozornosti modifikovaný citrusový pektín ako riešenie vo vzťahu ku galektínu 3, markeru chronického ochorenia

SAN FRANCISCO, 23. august, 2012 /PRNewswire/ — Rakovina, srdcové ochorenie, chronický zápal —tieto chorobné stavy predstavujú pre človeka čiernu moru, spôsobujú smrť  a nevýslovné utrpenie. Krok po kroku vedci odhaľujú početné príčiny týchto ochorení, vrátane genetických anomálií, environmentálnych toxínov, obezity a iných faktorov. Rýchlo napredujúci výskum však poukázal na jedného biologického vinníka, ktorý zásadne ovplyvňuje tieto a iné […]

Pravda o detoxikácii

Čo potrebujete vedieť, aby ste ju robili správne Z termínu „detoxikácia“ sa stal populárny výraz. Na jednej strane je to dobré, pretože to znamená, že ľudia si začínajú uvedomovať nebezpečenstvá, ktoré predstavujú obrovské množstvá toxínov, ktorým sme každodenne vystavovaní prostredníctvom potravy, vody, produktov využívaných v domácnosti, nášho životného prostredia a ďalších zdrojov. Rakovina, kardiovaskulárne choroby, […]

Nová prelomová štúdia: Modifikovaný citrusový pektín zvyšuje účinnosť chemoterapie proti ovariálnemu karcinómu

Zdroj: www.dreliaz.org, Isaac Eliaz, MD, MS, LAc Ovariálny karcinóm je jeden z najsmrteľnejších karcinómov, pretože sa často odhalí až v neskorom štádiu a má vyššie riziko rezistencie na chemoterapeutiká prvej línie, ako je paklitaxel (bežne predávaný ako Taxol). Avšak v novej predklinickej štúdii realizovanej 
na Teheránskej univerzite a v Centre neurovedeckého výskumu Univerzity lekárskych vied […]

Nová štúdia dokazuje, že modifikovaný citrusový pektín umožňuje použitie bezpečnejších, nižších dávok chemoterapie

Je to významná novinka, pretože keď ide o prevenciu a liečbu rakoviny, strategická kombinácia odlišných prístupov môže znamenať rozdiel medzi životom a smrťou. Nový výskum publikovaný v časopise Cell Biology International v skutočnosti poukazuje práve 
na toto. Táto štúdia analyzovala kombináciu modifikovaného citrusového pektínu a chemoterapeutika doxorubicínu a zistila, že použitím týchto dvoch zlúčenín spoločne sa dramaticky […]

Dávajte si pozor na ortuť

Riešenia proti toxicite ortuti Pre tých, ktorí žijú v mestských oblastiach a dokonca aj mnohých tých, ktorí žijú mimo nich, je znečistenie životného prostredia trvalou súčasťou života. Znečistenie vidíme v hnedom opare na horizonte, čiernych sadziach pokrývajúcich zhrnutý sneh, viacfarebnom lesku na odpadových kanáloch. Ale to sú len niektoré z viditeľných dôkazov – znečistenie si […]