Biomarker metastatickej rakoviny

Zvýšená koncentrácia voľne sa pohybujúceho Galektínu-3 je bežne pozorovateľná v krvi u pacientov trpiacich rôznymi typmi rakoviny, vrátane rakoviny prostaty, štítnej žľazy, žalúdka, hrubého čreva. Posledný výskum ukázal, že zvýšená hladina voľne sa pohybujúceho Galektínu-3 u pacientov s rakovinou výrazne prispieva k metastatickému rastu ich nádorového ochorenia.

Zvýšenie hladiny Galektínu-3 zvyšuje schopnosť rakovinových buniek napojiť sa na krvné riečisko a taktiež sa vyhnúť vyhľadávaniu imunitným systémom.

Výsledky naznačujú, že interakcia medzi voľne sa pohybujúcim Galektínom-3 a s tzv. transmembránovým mucín proteínom (MUC1) napomáha zhlukovaniu rakovinových buniek ako aj prežívaniu tých, ktoré sa pohybujú v organizme. Zameraním sa na rušenie spojenia voľne sa pohybujúceho Galektínu-3 s MUC 1 proteínmi MCP poskytuje ďalší efektívny mechanizmus na prevenciu metastáz rakoviny.

Referenčné hodnoty GALEKTÍNU-3

Extrémny Risk: ≥17,8ng/ml

Hladina 17,8 ng/ml poukazuje na vysoké riziko rakoviny, zlyhania srdca a fibrózy u bežnej populácie.
U pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhaním tieto hodnoty poukazujú na extrémne riziko srdcovej príhody.

Vysoké riziko: ≥14,00 ng/ml do 17,8ng/ml

Poukazuje na výrazne zvýšené riziko rakoviny, kongestívneho srdcového zlyhania, fibrózy a celkovej úmrtnosti.
Hladina Galektínu- 3 vyššia ako 17,8 ng/ml je považovaná za extrémny rizikový smrteľný faktor.
Ideálna hladina je pod 14ng/ml u bežnej populácie

Pre pacientov trpiacich rakovinou a srdcovo-cievnymi chorobami je ideálna hladina pod 12ng/ml.
Ak sa hodnoty zmenia o 20 % v priebehu 3 mesiacov, tak tieto zmeny priamo súvisia s nástupom alebo ústupom progresie choroby a rizikom úmrtia.

FDA ODSÚHLASENÉ KRVNÉ TESTY

Jeden z najdôležitejších posledných výskumov o Galektíne-3 preukázal spojitosť medzi vysokou hladinu Galektínu-3 a chronickým zlyhaním srdca. Galektín-3 sa označuje ako biomarker zápalu a fibrózy u pacientov s progresívnou chorobou srdca. V roku 2010, FDA ( Food and drug agency) schválila Galektín – 3 test krvného séra, ktorý je teraz dostupný a hradený väčšinou zdravotných poisťovní v USA. Tieto nenákladné a dostupné nástroje pomáhajú identifikovať kardiovaskulárne riziká a prognózu chorôb a taktiež môžu byť použité na zistenie rizík metastáz a progresie rakoviny.