Ako to funguje

Čo je galektín 3?

Je dôležité pochopiť, ako sa odlišuje správanie sa rakovinových buniek od normálnych, zdravých buniek. Preto si vysvetlíme niektoré biologické zlyhania podieľajúce sa na tvorbe rakoviny.

Zdravé bunky umierajú a regenerujú sa ako súčasť normálneho, zdravého bunkového cyklu – keď jedna bunka umrie, ďalšia vznikne, aby ju nahradila. Keď sa však tento cyklus naruší, spôsobí to „hromadenie“ a tvorbu nádoru. Ak sú tieto bunky normálne a statické, potom je tento nádor považovaný za neškodný alebo benígny.

Na rozdiel od benígnych nádorov rakovinové nádory sú malígne – zhubné. Sú charakteristické nekontrolovateľným rastom a schopnosťou agresívne sa rozširovať, čo je proces známy ako metastázy. Metastázy, vzhľadom na možnosti, sa šíria celým telom, čím napádajú zdravé tkanivo a spôsobujú nové nádory. Táto nebezpečná schopnosť závisí aj na prebytku galektínu-3.

Množstvo štúdií preukázalo, že galektín-3 hrá úlohu v rozvoji rakoviny. V malých množstvách sú galektíny úplne zdravé a pomáhajú vzájomnej bunkovej komunikácii, zdravému rastu a vývoju. Avšak nadbytok galektínu-3 v tele priamo podporuje nezdravé správanie sa buniek – nekontrolovaný nadmerný rast, zápal, vytváranie kolónií- nádorov a metastáz.

Galektín-3 podporuje postup rakoviny nasledovnými spôsobmi:

  1. Umožňuje rakovinovým bunkám rásť, pripájať a spájať sa navzájom, vytvára kolónie buniek, ktoré môžu prežiť v krvi a presúvať sa do iných častí tela
  2. Umožňuje pripojenie sa týchto kolónií k novým stanovištiam, formujú tak sekundárne nádory – metastázy
  3. Tiež podporuje nový rast krvných ciev a tak vyživuje nádor – tento proces sa nazýva angiogenéza
  4. Galektín chráni niektoré rakovinové bunky pred ich smrťou, ktorá je cieľom protirakovinovej liečby
  5. Zvýšená hladina galektínu 3 znižuje aktivitu niektorých chemoterapeutík používaných v liečbe rakoviny

Nie je žiadnym prekvapením, že galektín-3 molekuly sa stali terapeutickým cieľom v modernej prevencii a liečbe rakoviny. Ak odstránite schopnosť nádorových buniek pripájať sa a komunikovať, v podstate odstránite dodávku energie.Tak nie je možné ich ďalšie šírenie alebo živenie sa a v konečnom dôsledku bunka neprežije.

Modifikovaný citrus pektín ma blízky vzťah viazať galektín-3, a tak je živým prostriedkom boja proti šíreniu rakoviny. Pripojením a zablokovaním galektínu-3 na povrchu nádorových buniek môže zastaviť ich schopnosť vzájomnej komunikácie, vyživovania a rastu.

Zníženie hladiny galektínu 3 zvyšuje bunkovú smrť určitej skupiny nádorových buniek, znižuje ich metastatický potenciál a zvyšuje účinok niektorých chemoterapeutík.

Pectasol C® MCP – jediný osvedčený prírodný galektín-3 inhibitor.

Pectasol C® MCP je jediný vedecky dokázaný prírodný blokátor galektínu -3

  • Patentovaný a jediný klinicky overený modifikovaný citrus pektín (MCP)
  • Pectasol C® MCP – najviac preskúmaný a jediný osvedčený prírodný galektín-3 inhibítor
  • Klinicky testovaný v onkologických a kardiovaskulárnych diagnózach
  • Pectasol C® MCP je prírodný produkt získaný špeciálnou patentovanou úpravou citrusových plodov